IVF – Provrörsbefruktning

IVF kan användas vid alla former av ofrivillig barnlöshet. Vid IVF sker befruktning av kvinnans ägg utanför kroppen.

Vid våra kliniker tillämpas huvudsakligen den s k korta behandlingen (Antagonist) som är mycket mindre påfrestande för kvinnan och lika bra som den tidigare mer använda men längre behandlingen.(Agonist)

Vid en IVF-behandling hormonstimuleras kvinnan med kroppsegna hormoner (FSH) som stimulerar äggstockarna så att fler äggblåsor växer till. Behandlingen startar någon/några dagar in i menstruationscykel med dagliga injektioner. Dessa är lätt att själv lära sig att ge. Efter ca 5-6 dagars injektioner ges ytterligare ett läkemedel för att förhindra att kroppens eget ägglossningshormon utlöser en för tidig ägglossning.

Stimuleringen följs med ultraljud. När äggblåsorna uppnått en tillräcklig storlek ges en injektion av ett läkemedel som gör att äggen mognar och blir redo att befruktas. Under den senare delen av hormonstimuleringen kan magen kännas spänd och öm med anledning av att äggstockarna är förstorade. Behandlingen tar ca två veckor.

Vid äggutaget tas ägg ut från kvinnans äggstockar med hjälp av vaginalt ultraljud och mannen lämnar ett spermaprov som prepareras för att få fram de bästa spermierna. Om mannen har ett bra antal spermier med god rörlighet görs standard IVF där spermierna av egen kraft befruktar äggen. Vid nedsatt spermiekvalitet utförs mikroinjektion, s k ICSI. Ett befruktat ägg (embryo) återförs 2-5 dagar senare till kvinnans livmoder. Övertaliga embryon av god kvalitet kan frysförvaras för att användas vid ett senare tillfälle.

Livio genomför idag ca 8500 IVF-behandlingar per år. Läs mer om IVF här.