Känslomässiga aspekter

Ofta har våra patienter funderingar kring det faktum att ett barn som föds med hjälp av en donator inte har en genetisk koppling till föräldern eller föräldrarna. Genom att läsa om andra pars erfarenheter från donation, kan det vara lättare att fatta ett beslut. Studier visar att det är viktigt för barnet att tidigt få reda på sitt ursprung och att föräldern eller föräldrarna själva berättar det.

Har du behov av samtalsstöd förmedlar vi gärna kontakten till någon av våra duktiga samarbetspartners. Ring oss eller fråga på kliniken.